Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FRIBORG-slægten og de deri indgiftede slægter" af Ketty Lykke Jensen, 2002

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2002 fik hun udgivet: "Friborg-Slægten og de deri indgiftede slægter, Benzon, Borch, Engberg, Lind, Sebbelov, Schiøtz, o.m.a.".

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 11. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog kan i 1. oplag på 405 sider lånes på biblioteket via dette link.