Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Diplomatarium FABRICIORUM : I. Bind" af F. B. Fabricius og L.P. Fabricius, 1952

Bogen indledes med:

FORORD

Da vi i sin Tid udarbejdede Stamtavlen af 1913, var det en nærliggende Tanke i et »Diplomatarium Fabriciorum« at samle og bevare til Glæde for Slægterne Dokumenter, Skifter, Lejlighedsdigte, Breve, Selvbiografier o.s.v. til Belysning af Slægtens Historie og Personernes Liv. Første Bind, som nu er afsluttet, viser et spredt og broget Indhold, hvilket skyldes, at Stoffet skulde være af Interesse for hele den store Faaborgslægts forskellige Grene og andre til Slægtsforeningen knyttede Slægter Fabricius og Fabritius.

Først naar der foreligger en Samling paa adskillige Bind, har et saadant Værk nogen virkelig Betydning, vi maa derfor haabe, at vi selv naar at samle mere endnu, og at yngre Kræfter derefter fortsætter. Der kan jo fortsættes i det uendelige.

Selve Teksten omfatter kun Medlemmer af Faaborgslægten, om denne Slægt se: F. B. Fabricius og L. P. Fabricius: Danske Slægter Fabricius I, Slægten Fabricius fra Faaborg. (I Kommission hos G. E. C. Gad, København, 1933—37).

Portrætsamlingen indeholder foruden Portrætter af Medlemmer af Faaborgslægten tillige Portrætter af Medlemmer af Slægterne Fabricius fra Ærø-Samsø og af Hofjuvelerslægten Fabritius. Om disse Slægter se nærmere: F. B. Fabricius og L. P. Fabricius: Danske Slægter Fabricius II, Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø. (I Kommission hos G. E. C. Gad, København 1934) og Danske Slægter Fabricius VI, Hofjuvelerslægten Fabritius. (I Kommission hos G. E. C. Gad, København 1929).

       København i August 1952.

                                                                         F. B. Fabricius.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.