Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "OTTO ENGELSTED FRIIS og MARIANNE FRIIS : Deres Forf. og Eftersl. til 1927" af Aa. Friis m.fl., 1927

Den fulde titel er: "Otto Engelsted Friis og Marianne Friis : Deres Forfædre og Efterslægt indtil 1927 : Tillæg til Slægtebogen over Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup". Bogen indledes med:

FORORD

I de Aar, der er hengaaet siden vor Udgivelse af »Mouritz Trap Friis’ Forfædre og Efterslægt 1549—1911, Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup« er der ved Dødsfald og Vækst indenfor Slægten sket saa store Ændringer, at vi har ønsket en supplerende ny Udgave af den Del deraf, der vedrører vore nærmeste.

Denne Supplering forelægges herved bygget paa Oplysninger, der venligst er tilstillet os af Medlemmer af Familiens forskellige Grene. Supplementet er begrænset til Efterkommere af Otto Engelsted og Mariane Friis, men optaget er ikke blot de, der bærer Navnet Friis, men ogsaa Efterkommere af Døtre indgiftet i andre Slægter.

          København, 16. April 1927. 

                                   Steffen Friis.                  Anna Wad, f. Friis.               Aage Friis.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Du kan læse om den oprindelige titel via dette link.