Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over en norsk Præsteslægt FRIIS" af Joh. Nordahl-Olsen, 1898

Johan Nordahl-Olsen (1876-1939) var født i Bergen som søn af en købmand. Han kom i sætterlære og blev senere avisredaktør. Samtidig var han en aktiv foreningsmand og meget interesseret i genealogi og Ludvig Holberg. Han fik udgivet flere bøger om Holberg og også: "Stamtavle over en norsk Præsteslægt Friis", der er skrevet på dansk. 

Bogen indledes med disse forord: 

Idet jeg fremlægger nærværende Stamtavle for Offentligheden, tillader jeg mig herigjennem at takke de mange, der har bistaaet mig i Raad og Daad med dette Arheide. Specielt maa jeg frembære min hjerteligste Tak til Frk. W. Brandt, Kristiania, Hr. Ingeniør Stoltz, Bergen, Hr. Ingeniør Delgobe, Kristiania, og Hr. C. Benemann, Bergen, der har været mig til stor Hjælp og med megen Elskværdighed har stillet sine Oplysninger til min Disposition.

Af trykte Kilder har været benyttet: „Personalhistorisk Tidsskrift“, Hans K. Heibergs „Genealog. Opt. over Familien Heiberg“, Joh. Fr. Lampes „Bergens Stifts Biskoper og Præster“, sammes „Stamtavle over Familien Daae“, Kjærs „Norges Læger“, Halvorsens Forfatterlexikon, C. Fr. v. d. Lippes „Personalhist. Efterr. om Familien v. d. Lippe“, Kaptein D. Hielms „Geneal. Opt. over Slægten Hielm“, W. Brandts „Stamtavle over Legatfamilien Meyer“, sammes „Stamtavle over Legatfamilien Ameln“ og Wibergs „Dansk Præstehistorie“.

 

           BERGEN, 27de April 1898.

                                                                           Joh. Nordahl-Olsen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link