Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten FABRICIUS fra Faaborg". Ved A. C. Fabricius og P. C. B. Bondesen, 1884

Adam Christoffer Fabricius (1822-1902) var født i Bøvling i Vestjylland som søn af sognepræsten. Han blev cand.theol. i 1847, og blandt hans forskellige embeder var kaldet som sognepræst på Drejø fra 1864 og ti år frem. Han havde et omfattende forfatterskab med historisk indhold bl.a. "Drejø Sogns Beskrivelse og Historie" fra 1882.

Peter Christian Baliø Bondesen (1853-1924) kom til verden i Illebølle i Lindelse sogn på Langeland. Han var søn af en skolelærer og kom selv til at virke som skolelærer, kirkesanger og organist. Han er også kendt som forfatter til bøger og artikler med slægts- og lokalhistorisk indhold, bl.a. „Et af de femten Bøller”, der beskriver fødeegnen ved Illebølle.

I 1884 arbejdede de to herrer sammen om at skrive "Slægten Fabricius fra Faaborg". Adam Christoffer er selv omtalt på side 59. Fra side 85 er der et register og sidst i bogen to anetavler.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.