Knud Laurits Eibye (1883-1958) kom til verden i Odense som søn af en købmand. Han kom i lære hos sin farbroder, hvis virksomhed han overtog i 1908. Han leverede kunstsmedearbejde til herregårde og kirker over hele landet og blev kendt for sit store engagement i smedefagets forskellige foreninger. I 1956 fik han udgivet sine erindringer: "Haandværkeraar gennem 250 Aar : Smedeslægten "EIBYE" i 7 Generationer 1706 - 24. September - 1956".

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.