Johannes Ferdinand Edelberg (1870-1949) var født i Lund i Sverige og ses som overingeniør for Købenavns Gasværker.

Jeg har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.