Den fulde titel er: "Familien Estrup gennem 250 år 1705-1955 : Rytterbonde i Estrup, Ø. Hørnum sogn Christen Poulsen's mandlige descendens".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.