Den fulde titel er: Slægten Erreboe (borgmester i Ærøskøbing Hans Pallesens slægt) samt nogle oplysninger om familierne Busch (Erreboe Busch) og Ave.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Artiklen er i 1964-65 trykt i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.