Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1871 og 1872 fik han i "Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole" optaget "Lærerstanden ved Randers lærde Skole efter trykte og utrykte Kilder" i to artikler. 

"Stamtavle over Familien Dorph" er en del af artiklen om lærerstanden. Laurits Reimer Dorph (1809-1863) var overlærer på skolen, og Hundrup har på siderne 38-60 beskrevet hans slægt. Artiklen kan downloades via dette link.