Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "To Slægtled : Hvad Fader fortalte og jeg selv oplevede" af PETRUS CHRISTENSEN, 1940

Petrus Johannes Bøtcher Christensen var født 4.2.1867 i Borbjerg Kirkeskole som søn af kirkesanger og skolelærer Christian Mathiesen Christensen. Han gik i faderens fodspor, blev seminarieuddannet og ses som lærer ved Hogager skole 1888-1892. Herefter var han medredaktør af Viborg Amtstidende og senere både købmand og grossist. Han indleder sin bog med:

FORORD

Hvorfor jeg har udgivet disse Dagbladsskildringer i Bogform? Først og fremmest af Nysgerrighed og Forfængelighed. Jeg vil se, hvad Kritikken vil sige til en Mand »udenfor Laget«, som giver sig af med litterært Arbejde. Og jeg er forfængelig nok til at tro, at »nogen« vil læse Bogen. Jeg ved vel, at de to Egenskaber ikke har saa godt Lov eller er særlig attraaværdige; men jeg ved ogsaa, at ransager Manden og Kvinden sin Sjæl, saa lurer i Dybet disse to.

Er det mine eneste Grunde? Aa nej, jeg vil ogsaa tegne et Billede af den Slægt, jeg er runden af. Jeg vil give et Billede og en Omtale af den kraftige og bevidste Stamme, som bor ved Darum Marsk, og jeg vil mindes de to Slægtled af Degne, som er mit fædrene Ophav. Dernæst vil jeg mindes Bonden i min Hjemstavns Sogn i Hardsyssel. Jeg vil sætte ham et Minde for hans Retskaffenhed og hans sunde og redelige Livsvandel, og jeg vil mindes et Slægtled af Bønderkoner, som bar deres gammeldags sorte Hovedklæder og deres Vingekapper med Ære.

Jeg vil dernæst ranke den Stand, jeg selv i tredje Slægtled har tilhørt: Den danske Lærerstand; thi jeg har set Standen i Aartier vaande sig under det aandelige Hovmod og Overmod fra »Akademikerne«.

Og skulde der saa i mine Skildringer være et eller andet Træk, som virkelig har kulturhistorisk Værd, kunde det jo tænkes, at »Anmelderne« ikke helt »slagter« Bogen, men nøjes med at give den et Spark.

Dog, den er ikke skreven for Anmelderne. Den er skreven for min Hjemstavns og min Slægts Hjemegns Bønder, og den er skreven ud af en inderlig og medfødt Lyst til at sige min oprigtige Mening.

                                                                                                Petrus Christensen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er  overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.