Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien CLAUSEN" af Henrik Nicolai Clausen Gad, 1896

Henrik Nicolai Clausen Gad (1836-1900) oplyser i bogen, at han er søn af biskoppen over Fyens Stift og selv ernærede sig som beskikket varemægler i København.

Bogens fulde titel er: "Stamtavle over Familien Clausen med Oplysning om Slægterne Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m.fl." Bogen indledes med følgende forord:

Da det nu er 25 Aar siden, at jeg udgav 1ste Udgave af Stamtavle over Familien Clausen, har jeg besluttet at udgive 2den forbedrede og forøgede Udgave.

Skulde en eller anden Fejl eller Forglemmelse, hvad der vel ikke kan undgaaes, have indsneget sig, bedes saadant mig meddelt, ligesom Slægten bedes at holde mig å jour med eventuelle Fødsler, Forfremmelser, Ægteskaber og Dødsfald, for at jeg kan supplere Stamtavlen og derved muliggjøre det for Efterslægten at bygge videre paa mine genealogiske Optegnelser.

Jeg havde ventet at finde, at der var et Familielegat fra Fuiren til Fuirendal, men jeg har kun fundet, at der er nogle Fuirenske Legater for Studerende, som bestyres af Universitetet. Saa er der det af Etatsraad Jørgensen til Søholt oprettede Familielegat, (see Side 14,) og for en enkelt Gren af Slægten det Nyholmske Hjælpelegat (see Side 28) samt endelig Professor H. N. Clausens Boglegat.

Endelig maa det være mig tilladt her at udtale min dybtfølte Tak til Bestyrer af. Genealogisk institut, Hr. Sofus Elvius, for hans utrættelige Hjælp.

          Kjøbenhavn i December 1895.

                                                                     Udgiveren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.