Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Ane- og efterslægtst. for husmand PEDER SANDAL CHRISTENSEN" af Gert Ravn Nørgaard, 1983-84

Gert Ravn kom til verden i 1947 i Hammel vest for Aarhus som søn af en forstassistent og kom i dåben til at hedde Gert Ravn Nørgaard. Han tilbragte barndommen i "Gartnerboligen" på Frijsenborg, blev skovfogedelev, men efter endt militærtjeneste valgte han en uddannelse som befalingsmand ved forsvaret. Han virkede som instruktør og faglærer, men måtte på grund af sygdom forlade forsvaret. Det var naturligt for ham herefter at påbegynde en læreruddannelse, som førte til ansættelse som folkeskolelærer.

Tidligt i livet fattede han stor interesse for lokalhistorie og har været en meget aktiv foreningsmand inden for dette felt. Gert Ravn har et alenlangt CV, der også omfatter aftenskolelærer, foredragsholder, kursusleder og turguide.

Han har skrevet mange slægtsbøger og fået udgivet afskrifter af tingbøger, ligesom han fra 1984 til 2012 har udgivet "Vardesyssel Aarbog", der kan downloades via dette link.

Jeg har fået tilladelse til at scanne hans mange skriftlige udgivelser, herunder "Ane- og efterslægtstavle for Husmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død Storup 1907 og hans hustruer", der udkom i 1983. I 1984 udkom "Ane- og efterslægtstavle for Husmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død Storup 1907 og Gårdejer af Vendbjerggaard på Mors Niels Pedersen Sandal død Bjergby 1904, bind II, efterslægtstavlen". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Vær opmærksom på, at der er ophavsret på bøgerne. De søgbare PDF-filer kan downloades via nedenstående links, men udelukkende til privat brug og må ikke offentliggøres hverken helt eller delvis.

Bind I

Bind II