William Benzon (1832-1924) var født i København som søn af en byfoged. Han omtaler sig selv i bogen på side 31 som civilingeniør og kaptajn.

Bogens fulde titel er: "Stamtavler over Slægten efter Niels Benzon, Sognepræst ved Domkirken i Lund, Provst i Thorne Herred, død 1649".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link