"Udgivne af "Viborgensersamfundet" i Hundredaaret for Etatsraad G. F. S. Bruun's Fødsel".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.