Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1960 fik han udgivet: "Stamtavle over efterkommerne af købmand, agent Jacob Brønniche og Inger Marie Michelsen : Adkomstberettigede til Agent Anders Borch's og Hustru Ane Brønniche's Legat". Han indleder med:

Den her foreliggende stamtavle er udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for Agent Anders Borchs og Hustru Ane Brønniches Legat og omfatter den fuldstændige descendens efter legatstifterindens forældre, købmand, agent Jacob Brønniche og Inger Marie Michelsen.

Legatet, hvis fundats er af 17.november 1881 og kgl. konfirmeret 31.januar 1882, er oprettet i henhold til ægtefællernes testamentariske bestemmelser af 2.marts 1875, med codicil af 1.februar 1878, og er stiftet til fordel fer agent Borchs slægt (jfr. Albert Fabritius: Anders Andersen Borch's Descendenter, Kbh.1933) og til fordel for agentindens slægt, for hvilken der her er gjort rede. Legatet administreres af en bestyrelse, hvis formand er borgmesteren i Roskilde. For den hjælp og støtte jeg fra mange sider har modtaget under udarbejdelsen bringer jeg alle en varm tak.

                                                                                       København, den 15.november 1960

                                                                                                        Albert Fabritius

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.