Den fulde titel er: "Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes Efterkommere indtil 5. Led : Et Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personalhistorie".

Artiklen er i 1971 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift og udkommet som særtryk, scannet af Slægtsforskernes Bibliotek til en søgbar PDF-fil og kan downloades via dette link.