Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien BENDZ med alle Descendenter" af F. E. Hundrup, 1854

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og var 1835-1844 adjunkt ved Randers lærde Skole. Efterfølgende var han overlærer ved Roskilde Kathedralskole, indtil en alvorlig øjensygdom i 1866 tvang ham til at tage sin afsked. Indtil sin død virkede han som bibliotekar ved Sjællands Stiftsbibliotek. Mest kendt er han for sit store personalhistorske forfatterskab.

I 1854 fik han udgivet "Stamtavle over Familien Bendz med alle Descendenter". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.