Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten : En gren af den gamle fynske BLÆSBJERGslægt" af O. C. Jørgensen, 1970

Forfatteren omtaler sig selv på bogens side 74:

Oskar Christoffer Jørgensen f. 7/5 1893 i Odense gift 1) 7/5 1925 med Johanne Marie Holst, f. 19/2 1894 i Skelskør d. 30/10 1945 i Roskilde 2) 26/10 1946 med Gudrun Larsen, født Tommerup, Barløsegaard, f. 26/11 1904 i Voldbro. Kaptajn i hæren og ved Geodætisk Institut indtil 1946. Ejer af Frydendal pr. Oppesundby 1925-42 og senere Barløsegaard pr. Sandager 1946-66.

Bogen afsluttes med:

Efterskrift

 

Så har jeg sluttet denne slægtsbeskrivelse, og jeg vil straks sige, at arbejdet dermed har beredt mig megen glæde.

Fra at kende et par enkelte navne på de ældre er kredsen blevet udvidet, og steder er kommet med ind, som vi ikke tidligere har følt tilknytning til, som Sct. Jørgensgade, Munkehus og Møllegaard. Foruden de tørre navne og data er nogle af de særlige begivenheder og også den egns historie, de gamle har levet i, inddraget for på den måde at gøre personerne levende, og det er den store glæde ved et sådant arbejde, at man efterhånden, som arbejdet skrider frem, føler, at man begynder at kende dem alle og kan se dem, som de har levet og virket hver især på de steder og i de begivenheder, hvor de har hørt hjemme. Det er, som hvis man kunne tænke sig en dag at møde en af de gamle, så ville man kende hinanden, og så ville vi have meget at tale sammen om.

Nu er, hvad jeg har kunnet finde frem af historie om dem skrevet, og det er mit håb, at der er enkelte måske navnlig af de ældre i familien, som vil kunne glæde sig ved at læse det, og det er min drøm, såfremt mine blade ikke af en eller anden grund går tabt, at der måske ud i fremtiden vil komme en af slægten, der vil fatte interesse derfor og føre optegnelserne videre og måske udvide dem også til andre grene af slægten.

Jeg føler, at jeg er kommet de gamle på nært hold, og jeg er kommet til at holde af dem, selv dem, der ligger flere generationer tilbage, og jeg er i særlig grad kommen til at holde af det gamle Blæsbjærgnavn, for selv om de ældre generationer i denne slægt har levet under nøjsomme kår, så har de været mennesker, der har haft særlige evner og interesser, der har været værdifulde.

De er mine forfædre, og de vil være mine efterkommeres forfædre, og meget af det, som præger os hver især, er måske egenskaber arvede fra en eller anden af de gamle i slægten. De har sat deres spor, som vi, der følger efter, enten vi vil eller ej, må følge, nogle på een måde, andre på en anden.

Har jeg bidraget til at en del af de gamle navne er undgået den totale forglemmelse og er bleven draget frem til at indtage en plads i slægtens lange række, så har mit arbejde ikke været forgæves. Vi lever, så længe vi mindes, når ingen husker os mere, er vi først rigtig døde.

Aksel Sandemose skriver herom i et brev:

»Dine gamle lever, sålænge Dit lys er tændt. Vi kommer langt væk fra vore forældre i mange år, men så møder vi dem igen, når vi selv sidder med de gamles visdom, møder dem så nært og inderligt som aldrig før. For nu forstår vi dem og deres gode vilje, vi forstår både deres vellykkede og mislykkede forsøg på at gøre os godt. Og vi tænker vemodigt, men med fuld tilgivelse på de gange, da de fejlede og håber, vi engang skal få samme overbærenhed. Det samme vil vore børn opleve over for os, når de engang begynder at trække på årene».

Derfor er jeg glad for, at jeg fik ridset de gamle i slægten en minderune, nu mens mit lys endnu brænder nogenlunde, så at de gamle navne må leve videre i slægtens bog.

Under mit arbejde med at udrede den gamle slægt og dens liv har jeg modtaget megen værdifuld hjælp fra forskellige medlemmer af Blæsbjærgslægten, og også af fars slægt, og i særlig grad har jeg modtaget kyndig hjælp til at udrede de gamle navne fra kirkebøger, fæsteprotokoller m.v. ved landsarkivet i Odense ved civilingeniør Hans Chr. Nielsen, hvis rutine og erfaring i disse spørgsmål har været af største betydning for mit arbejde.

Endvidere har jeg modtaget værdifuld hjælp fra hærens arkiv og matrikulsdirektoratets arkiv i København.

For denne hjælp, jeg således fra ovennævnte har modtaget, er jeg megen tak skyldig.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link