Den fulde titel lyder: "De BRUUNER's Stamtavle og Slægtregister. Efter Konferensraad I. C. Ryge's Haandskrift".

Artiklen er i 1906 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.