Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mine Forældre (ELISABETH og TH. CHR. BALSLEV) : Mindeblade og Tidsbilleder" af L. L. Balslev, 1946

Laurits Luja Balslev (1897-1952) kom til verden i Tiset præstegård som søn af sognepræsten. Han trådte i faderens fodspor og blev selv præst. Fra 1923 og til sin tidlige død var han præst for sit fødesogn.

I 1946 skrev han: "Mine Forældre (ELISABETH og TH. CHR. BALSLEV) : Mindeblade og Tidsbilleder : 1846 - 18. Marts - 1946", der indledes med:

I Anledning af 100 Aars Dagen for min Faders Fødsel 18. Marts udsendes dette lille Mindeskrift.

At det ogsaa fortæller om min Moder vil sikkert ikke undre nogen.

Mine Forældre var knyttet sammen i fælles Gerning for Menighed, Hjem og Børn, og i Fællesskab byggede de det Præstehjem op, der blev baade os Børn og saa mange andre til Velsignelse.

Det er mit Haab, at de Minder, der lever om dem i den nulevende Slægt, ved disse Mindeblade maa blive bevaret i Slægterne, som kommer.

 

             Tiset Præstegaard i Marts 1946.

                                                                                          L. L. BALSLEV.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.