Louis Eugène Grandjean (1898-1963) kom til verden i København som søn af en grosserer.  Han ses nævnt som direktør, og ved sin død nævnes han som forfatter.

Titlen er fordelt på 2 bind: 

1. og 2. Hæfte, der bl. a. indeholder:

Rytter Peder Hansen Balle

Karen Balle, Biskoppens Søster

Islandskøbmanden Thomas Balle

Lidt om Edinger Slægten

3. og 4. Hæfte, der bl.a. indeholder:

En norsk Balleslægt og dens Våben

Nogle Oplysninger om Islandskøbmanden Thomas Balles Ejendomshandler

En fuldstændig Biografi over G. H. Olsen og Hustru, født Balle

Missionær og Seminarieforstander Nicolai Edinger Balle

Otto Jørgensen, in Memoriam

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bøgerne til søgbare PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1. og 2. Hæfte

3. og 4. Hæfte