Nicolaj Edinger Balle (1744-1816) var født i Vestenskov ved Nakskov som søn af sognedegnen. Han blev student fra Slagelse, og som 21-årig tog han attestats (embedseksamen). Efter nogle år i udlandet blev han sognepræst for Kettrup og Gøttrup menigheder. I 1772 tog han mod kaldelsen til teologisk professor ved universitet. Han blev gift 2. gang med en datter af Sjællands Biskop Ludvig Harboe og blev senere Harboes efterfølger.

Louis Eugène Grandjean (1898-1963) kom til verden i København som søn af en grosserer. Hans bog om biskop Balle var hans første værk. Han ses nævnt som direktør, og ved sin død nævnes han som forfatter.

Den fulde titel er: "Biskop Nicolay Edinger Balle's Slægt gennem 350 År (herunder Linierne von Balle og Ballé)". 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.