Den fulde titel er: "Selvejerslægten BJØDSTRUP 1380-1740 : Biografiske Skildringer samt Oplysninger om de indgiftede Slægter Barfod og Fastrup".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.