Den fulde titel er: "Den kjøbenhavnske Urtekræmmerslagt Brask : Optegnelser i en gammel Calender".

Artiklen er i 1893 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.