Den fulde titel er: "Et gammelt Haandskrift om den fra Anders Rasmussen, Bonde i Byen Balslev i Fyen, stammende Balslevske Slægt, samt Levnetsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup og Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes egenhændige Optegnelser".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.