Povl Frederik Barfod (1811-1896) blev født i præstegården i Lyngby sogn, Randers amt som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Paul Frederik Barfoed. Han fik aldrig en embedseksamen, men virkede som lærer og bibliotekar indtil han blev fuldmægtig i Rentekammerets arkiv og senere assistent i Det Kongelige Bibliotek. Mest kendt er han for et meget omfattende historisk forfatterskab.

"Festprogram til Brylluppet i Arninge den 8de septb. 1854, hørsommeligst frembåret for det hæderlige Brudepar af D. 12." indledes med 3 sange og "en lille Stump af Barfodernes Stamtavle. (Spindesiden)".  Det fremgår af stamtavlen, at D. 12. er Povl Frederik Barfod.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.