Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægtens Saga : Efterk. af MOGENS BRIX og Karen Pedersd. Lassen m.m." af C. Klitgaard, 1898

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt, og fik optaget mange artikler i Vendsysselske Aarbøger.

I 1898 udkom "Slægtens Saga : En Stambog for Efterkommere af Ægteparret Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjærggaard i Gjøttrup Sogn, V. - Hanherred".  Bogen ophandler forfatterens egen slægt og indledes med disse forord: 

Idet jeg herved fremlægger Resultatet af mine Eftersøgelser angaaende vor Slægt, beder jeg enhver, som har bidraget til Arbejdets Fremme, modtage min Tak, og haaber jeg, at disse «Efterretninger» — trods deres talrige Mangler og Ufuldkommenheder — maa faa en venlig Modtagelse af Slægtens store Kreds. 

 

                             Aalborg 1898. 

 

                                                                                      C. Klitgaard,

                                                                                      Postexpedient.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.