Paul Christian de Coninck Hennings (1875-1927) kom til verden i Gentofte som søn af en kabinetssekretær. Han blev selv cand. jur. og virkede som overretssagfører, men mest kendt er han som personalhistoriker.

I 1897 fik han udgivet "Stamtavle over Familien Buntzen : udarbejdet væsentlig paa Grundlag af Familieoptegnelser".

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.