Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Legatstamtavle for CHRISTIANE MUUS, f. BRUUN's Legat m.fl." af Hans Jørgen Swane, 1921

Den fulde titel er:

LEGATSTAMTAVLE


for


Christiane Muus, f. Bruun’s Legat
af 15. Juni 1854, konfirmeret 13. Juni 1887,


og for


Magdalene Bartholine Bruun’s Legat
af 26. Febr. 1861 og 5. Decbr. 1884, konfirmeret 13. Juni 1887,
begge for ugifte Piger der ere Descendenter af afdøde Justitsraad, Ridder
Bertel Bruun og Hustru Magdalene B. Bruun, f. Brøchner, i Fredericia,


og for


Andreas og Bertha Weis’s Legat
af 10. April 1902, konfirmeret 6. Juli 1903,
for Descendenter af afdøde Etatsraad Frederik August Schønheyder og
Hustru Maren Schønheyder, født Bruun,


samt for


Oline Antonie Købke’s Legat «Fredhjem»
af 6. Nov. 1900, 29. Dec. 1904 og 25. Aug. 1910, konfirmeret 4. Marts 1914,
for Descendenter af afdøde Oberstløjtnant Niels Christian Købke og
Hustru Mette Marie Købke, født Bruun.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Bogen er scannet af Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.