Bogens fulde titel er: "Slægtebog over Familien Borberg. Med oplysninger om de to, ligeledes fra Selvejerbonde i Gørding Herred, Ribe Amt, Peder Grummesen (nævnt 1463) og hans Fader Grumme stammende, uddøde Slægtslinjer Bonnum og Grum. Bemærkninger om forskellige indgifte Kvinders Slægter (Trabjergætten i Borbjerg, Quie, Lenhardt (Lindhard), Neergaard (fra Kasstrup i Thy), Therchildsen (i Randers))".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.