Slægtens udgangspunkt er landsbyen Ryslinge, Gudme herred, Svendborg amt.

Artiklen er i 1910 optaget i "Aarbøger for Svendborg Amt". "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.