Artiklen er i 2 dele og optaget i 1917 og 1918 i "Aarbøger for Odense og Assens Amter". "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1917

1918