Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger. Hans hovedværk er "Ribe Bys Historie og Beskrivelse".

Han fik optaget artiklen "Familierne Trellund og Baggesen" i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", 1880-81.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Vilhelm Bang har i en kort artikel i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", 1893-95 kommenteret og suppleret Kinchs oprindelige artikel. Du kan se min omtale her.