Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten BREINHOLT" af Max Grohshennig, 1907

Bogen indeholder følgende forord:

Idet det foreliggende Arbejde fremlægges for Familien, paa hvis Foranstaltning det er udført, maa det oplyses, at Arbejdet i væsentlig Grad støtter sig til et betydeligt Materiale, som Konsul C. Breinholt i Esbjerg i Aarenes Løb havde indsamlet. En udmærket Hjælp er ogsaa ydet af Ingeniør B. V. Breinholt i København, der har samlet alle Familieportrætterne og Billederne af de Gaarde, der har været i Slægtens Besiddelse.

Som Tillæg følger nogle Slægtserindringer af Etatsraad N. B. Breinholt; disse var oprindelig nedskrevne i den Hensigt at være en Hjælp under Udarbejdelsen, men blev senere, paa Opfordring fra forskellige Sider, noget bearbejdede af Nedskriveren for at kunne fremtræde som et selvstændigt Hele.

            København, i Februar 1907.                                           

                                                                                         MAX GROHSHENNIG.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.