Jens Vahl (1828-1898) kom til verden i Aalborg som søn af en battalionskirurg. Han blev cand. theol. og kaldet til sognepræst med tilknytning til Indre Mission. Mest kendt er han for sit store forfatterskab inden for missions- og personalhistorie. Han døde i Nr. Alslev præstegård på Falster, hvor han er nævnt som provst og sognepræst i Nr. Vedby og Nr. Alslev.

I 1879-86 skrev han på sit store værk "Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Efter trykte og utrykte Kilder". Det er nævnt som første del. Senere er udkommet nogle mindre hæfter omhandlende specifikke slægtsgrene med tilknytning til Christjern Nielsen, heraf "Slægtebog over Afkommet af Pastor Vitus Pedersen Bering i Rind † 1768 (Heri forekommer Slægterne: Bering, Wegener, Pasbjerg, Borchsenius, Ingerslev, Røse v. d. Mervede, Dencker, Rievers, Stabell, Berg, Ingstrup, Liisberg, Packness, Hjorhøi, Asmussen, Sommer (Vernicke)". Den udkom i 1893.

Jeg har scannet hæftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.