Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2010 fik hun udgivet: "Slægtsbog over familien Arnkjær, Algreen-Petersen, Bønløkke, Friis-Pedersen, Krusell, Køhler, Skafte, Skytte og mange andre". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Denne bog er blevet til takket være en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer afslægten, og jeg vil gerne takke herfor.

Birgitte Nielsen, (nr. 1549), har været en dejlig samarbejdspartner og medforfatter, ligeledes Eva Dall, (nr. 958), samt Lauritz Algreen-Petersen, (nr. 796), men også mange andre indenfor slægten har ydet en stor hjælp med henblik på at kunne gøre denne bog så korrekt og fyldestgørende som mulig.

Trods den megen omhu, der er vist, vil der næsten altid forekomme fejl og/eller mangler, og det vil derfor være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdigt med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

 

Eskilstrup februar 2010.

Ketty Lykke Jensen.

Ketty Lykke Jensens efterladte og Birgitte Nielsen har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 279 sider kan lånes på biblioteket via dette link.