Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægtsbog som indeholder ANDERSEN, Brædder, Clausen, Jyde, Kjøl o.fl."af Ketty Lykke Jensen,2010

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2010 fik hun udgivet: "Slægtsbog som indeholder Andersen, Brædder, Clausen, Jyde, Kjøl, Koch, Stryg og mange flere indgiftede slægter". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælp fra medlemmer indenfor denne slægt, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

 

Eskilstrup juli 2010.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 7. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 134 sider kan lånes på biblioteket via dette link.