Peter Thorkild Baumgarten (1872-1941) kom til verden i Aarhus Domsogn som søn af en købmand. I 1906 ses han i Aarhus som bog- og papirhandler, og i 1916 flyttede han og familien til København, hvor han levede af sin litterære virksomhed. Han har skrevet et stort antal slægtsbøger og -artikler, herunder "Aarhus Familier i  ældre Tid", som han i 1911 fik optaget i "Århus Stifts Årbøger". Artiklen handler primært om slægterne Blichfeld/Blichfeldt.

"Historisk Samfund for Århus Stift" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades ved dette link.