Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Herredsfogder i VEJLE AMT indtil Herredernes Sammenlægning 1687-88". Af Chr. Heilskov, 1948

Christian Petersen Heilskov (1873-1955) kom til verden i Gerslev i Holbæk amt som søn af en kapellan og blev dåben kaldt Christian Petersen. Han kom til at virke som lærer, bibliotekar og lokalhistoriker. I 1948 fik han i "Vejle Amts Aarbøger" optaget artiklen "Herredsfogder i Vejle Amt indtil Herredernes Sammenlægning 1687-88".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af siderne 141-64.