Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Af JELLING's nyere Historie". Ved Seminarielærer Marius Sørensen, Jelling, 1916

Hans Jørgen Marius Sørensen (1853-1939) kom til verden i Jelling som søn af en lærer. Han blev lærerudddannet på Jelling Seminarium og vendte tilbage til seminariet for at virke der som lærer i 40 år. I 1916 fik han optaget en artikel i "Vejle Amts Aarbøger" med titlen "Af Jellings nyere Historie".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af siderne 137-175.