Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Peder Buch i HVEJSEL og hans Samtid". Af Arne Sundbo, 1954

Arne Sundbo (1886-1970) kom til verden i Jørlunde sogn på Nordsjælland som søn af en højskolelærer. Han blev cand.jur. og virkede som overretssagfører, indtil han i perioden 1938-1954 var borgmester i København. Der var også overskud til et omfattende forfatterskab af især lokalhistoriske bøger og artikler.

I 1954 fik han optaget artiklen "Peder Buch i Hvejsel og hans Samtid" i "Vejle Amts Aarbøger". Den beskriver kræmmeren Peder Buch, der blev taget på ferske gerning i smugleri. Jeg har læst artiklen med stor interesse, da Peder Buch er min 6xtipoldefar. Med baggrund i Arne Sundbos artikel har jeg skrevet en lille historie om Peder Buch, der kan læses ved dette link.

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Arne Sundbos artikel fremgår af siderne 12-65.