Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til VEJLE BY's Historie i det 17. Aarhundrede". Af Thyge J. Söegaard (Oberstløjtnant), 1910

Morten Thyge Jespersen Söegaard (1851-1911) kom til verden i Træden lidt øst for Brædstrup som søn af en gårdmand og sognefoged og kom i dåben til at hedde Morten Thyge Jespersen. Han gik militærvejen og sluttede karrieren som oberstløjtnant. I 1910 skrev han artiklen "Bidrag til Vejle Bys Historie i det 17. Aarhundrede", som han fik optaget i "Vejle Amts Aarbøger" 1910 - 2. halvbind.

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af siderne 162-186.