Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "OVE RODE - en politiker bliver til" af Tage Kaarsted, 1963

Ove Rode (1867-1933) kom til verden i København som søn af en dr. phil. Han voksede op på Skovgård højskole, som faderen var forstander for, men flyttede som 12-årig til Norge. Efter studentereksamen var han i 1886 tilbage i Danmark, hvor han blev kendt som journalist og politiker.

Tage Holst Kaarsted (1928-1994) var født i Silkeborg som søn af en maskinarbejder og kom i dåben til at hedde Tage Holst Knækkeborg Kaarsted. I 1955 blev han cand. mag. fra Århus Universitet med historie som hovedfag, og samme år indgik han ægteskab med børnehavelærerinde Kirstine Rønlev (1929-2008). Efter eksamen var han i 13 år tilknyttet gymnasier og universitet i Århus som underviser og forsker. I 1968 blev han udnævnt til professor i moderne historie ved Odense Universitet. Fra 1976 og til sin død var han tillige kgl. ordenshistoriograf. Han var en meget produktiv og anerkendt forfatter af bøger med politisk-historisk indhold. Vi er mange, der også husker ham for hans medvirken i TV ved folketingsvalg, hvor han demonstrede en utrolig viden om valgkredse og kandidater. 

I 1963 fik Tage Kaarsted udgivet en af sine mange bøger om Ove Rode. Han indleder med:

Forord

 

I 1956 modtog forfatteren Dansk Pressemuseum og Arkivs prisbelønning for en afhandling om Ove Rode som pressemand indtil 1913. Denne bog er en fuldstændig omarbejdelse og en betydelig udvidelse af prisopgaven, idet Ove Rodes omfattende arkiv i Rigsarkivet nu har stået til min rådighed, hvilket ikke var tilfældet i 1955-56.

Bankdirektør Niels Jensens jubilæumslegat og Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse har ydet økonomisk støtte til forarbejderne, og undervisningsministeriet bevilgede 1961-62 forfatteren timereduktion som adjunkt ved Århus Statsgymnasium. Statens almindelige videnskabsfond har ydet et betydeligt tilskud til bogens trykning. Forfatteren bringer sin hjerteligste tak for denne støtte, uden hvilken bogen næppe havde set dagens lys. En tak bringes også de institutioner og enkeltpersoner, som har vist forfatteren hjælpsomhed under bogens tilblivelse.

Det er tanken senere at skildre Ove Rodes politiske indsats efter 1901.

 

           Århus, juli 1963.

                                                                                                                         T. K. 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link