Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Om SKIBET SOGN. En Indberetn. fra 1755 af Provst Einsperg". Af B. Hvidberg-Hansen, 1956

Børge Valdemar Hvidberg-Hansen (1906-1991) kom til verden på præstegården i Sejerslev på Mors som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Børge Valdemar Hansen. Han blev sognepræst for Skibet menighed og senere provst. I 1956 fik han optaget en artikel i "Vejle Amts Aarbøger" med titlen "Om Skibet Sogn. En Indberetning fra 1755 af Provst Einsperg".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af siderne 29-51.