Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "TAULOV. En sognehistorisk Skitse med Blade af Fredericia's Forhistorie". Ved Mogens Lebech, 1930

Mogens Børge Lebech Frederiksen (1902-) blev født i Taulov som søn af en dyrlæge. Jeg har ikke kunnet finde yderligere vidnesbyrd om ham, men i 1930 fik han optaget en artikel i "Vejle Amts Aarbøger" med titlen "Taulov. En sognehistorisk Skitse med Blade af Fredericia's Forhistorie".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af side 17-57.