Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Af JELLING SOGN's Historie". Af Lærer J. Heltoft, Jelling, 1922

Jens Andreas Thomsen Heltoft (1889-) kom til verden i Heltoft i Ovtrup sogn lidt nordvest for Varde som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Jens Andreas Thomsen. Han blev uddannet lærer ved Jelling Seminarium og beklædte forskellige lærerstillinger i Jylland. Senere flyttede han til Haslev på Sjælland, hvor han sluttede som stadsskoleinspektør. Han fattede tidligt interesse for lokalhistorie og fik optaget flere artikler i "Vejle Amts Aarbøger", bl.a. i 1922 titlen "Af Jelling Sogns Historie".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kar årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af side 102-171.