Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "En Præstekones Skæbne (BODIL MICHELSATTER)" af Axel P. Jensen, 1947-52

Bodil Michelsdatter (1636-1703) menes født i Greve Præstegaard som datter af en provst. Hun blev som 19-årig viet til en 67-årig provst, som hun naturligvis efterlevede. Hun blev gift endnu 3 gange med præster, som hun alle overlevede. I 1686 lod hun opsætte en mindetavle i Karslunde Kirke over sine 3 første mænd. Mindetavlen hænger der endnu.

Artiklen er i 1947-52 optaget i "Historisk Samfund for Præstø Amt". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 221-224.