Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Præsten W. C. MÜLLER" af John M. Møller, 1908-10

Wulf Christopher Müller (1743-1802) kom til verden i København som søn af en skræddermester. Han modtog privatundervisning, kom senere på Frederiksborg Skole og blev student, før han fyldte 16 år.  Som 20-årig tog han teologisk eksamen og blev huslærer nogle år, inden det lykkedes ham at blive udnævnt til capellan og senere sognepræst. Ved sin død var han sognepræst i Vorbasse.

Sognepræst John Madsen Møller (1847-1917) blev født på en gård i Vorbasse, men udførte det meste af sin gerning på Fyn, som kapellan i Verninge 1878-1880, dernæst som sognepræst i Brylle 1880-1892 og afsluttende som sognepræst i Kærum 1892-1911. Han var en meget aktiv lokalhistoriker og fik udgivet flere bøger og artikler. I 1908-10 fik han optaget sin artikel: "Præsten W. C. Müller" i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 425-482.