Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "TØRRILD HERRED. En Herredsbeskr. og dens Forfatter. Om HOVER SOGN" v. kantor Heltoft, 1925

Jens Andreas Thomsen Heltoft (1889-) kom til verden i Heltoft i Ovtrup sogn lidt nordvest for Varde som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Jens Andreas Thomsen. Han blev uddannet lærer ved Jelling Seminarium og beklædte forskellige lærerstillinger i Jylland. Senere flyttede han til Haslev på Sjælland, hvor han sluttede som stadsskoleinspektør. Han fattede tidligt interesse for lokalhistorie og fik optaget flere artikler i "Vejle Amts Aarbøger", bl.a. i 1925 titlen "Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens Forfatter. Det tredie Capitel om Hover Sogn".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af side 1-30.